skool wapen park

Skool naam

Laerskool Park

Kaapweg 49
Mosselbaai
Posbus 96
6500
 

                                      VANUIT DIE SKIPPERKAJUIT

                                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2020 – Skryf jou eie storie

Skoolhoofskap en onderwys in die moderne tydsgewrig is dikwels ‘n uitdagende taak - kompleks, veeleisend, omvattend, riskant en onvoorspelbaar. Alle beroepe het waarskynlik gedurende die afgelope 20 jaar in kompleksiteit toegeneem, maar min beroepe was aan groter veranderinge onderhewig as dié van die onderwys. Gelukkig het ek lewenslesse gedurende my 23 jaar as skoolhoof geleer en besef dat wanneer die druk hewig is, jy jou maar eers in derde en selfs tweede rat bevind. Dan besef jy dat daar nog ‘n rat is.

Die jaar 2020 sal vir baie jare in die geskiedenisboeke onthou word as die jaar waarin ons woordeskat geweldig uitgebrei het met woorde soos grendelstaat, protokol, saniteer en ontsmet. Covid-19 het uitdagende en drastiese veranderinge in die onderwyssektor meegebring. Vindingryke planne moes gemaak word om leerders tuis te onderrig en die veiligheid van leerders te verseker met hul terugkeer na die grendeltydperk. Virtuele lesse en maskers het deel van ons alledaagse lewe geword. Ons moes tuis bly en Ma en Pa moes die rol van die onderwyser oorneem.  Dit is veral die Graad 7-leerders wat die impak van opwindende tye verloor het. Ouers moet egter kinders toelaat om die lesse van die lewe te leer. In die geskiedenis van ons land is ons al deur verskeie groot krisisse.  Ek haal Tom Bodett aan: “The difference between school and life? In school you’re taught a lesson and then given a test. In life, you’re given a test that teaches you a lesson.“  Ek sou graag Covid-19 se waardevolste lesse wat elke gesin geleer het, wil onthou. Die opbou van gesinsverhoudinge, geduld, die waarde van die onderwyser in die klaskamer en die waardering dat u nog steeds ‘n werk het. Het ons almal nie ons eie storie geskryf in 2020 nie?

Ons kan nie net dinge as vanselfsprekend aanvaar nie. Die belangrikheid van ‘n toegewyde en lojale personeelkorps en ondersteunende ouerkorps bepaal beslis die sukses van ‘n skoolomgewing.  

Een oomblik is nie die lewe nie. Dit is die skaapboer uit die Karoo wat die swaarkry van droogte, maar ook die vreugde van reën ken. Soms waai die wind verkeerd. Dan moet jy onthou dat die wind weer sal draai of iewers weer gaan lê. Of…. span jou seile anders.

Die gelukkigste mense is nie die mense wat die meeste of beste van alles het nie, maar hulle wat die beste gebruik maak van wat hulle het. Het jy die beste van die Covid-19 situasie gemaak? Die sin van lewe is om te lewe. Die lewe is soos ‘n geldstuk: jy kan dit op verskillende maniere spandeer, maar jy kan dit net een keer doen.

Onthou die volgende:

“Your life is important,

Your story is important,

Your dreams count,

Your voice matters

and you were born to make an impact.” (Skrywer onbekend)

SKOOLHOOF

DF DU TOIT

 

Banner