skool wapen park

Skool naam

Laerskool Park

Kaapweg 49
Mosselbaai
Posbus 96
6500
 

BerigKultuur2019 3          BerigKultuur2019 5           BerigKultuur2019 6

Mosselebaai Eisteddfod

In vandag se wêreld van rekenaars en tegnologie, voorsien die Eisteddfod ‘n geleentheid aan die leerling om sy kreatiwiteit te ontwikkel en om blootgestel te word aan die kunste.

Eisteddfod doelstelling:

Om deur gepaste kategorieë ‘n basiese struktuur vir optrede en beoordeling daar te stel wat aan die wydste spektrum deelnemers ‘n optree-geleentheid bied. Hiermee saam word daar voorsiening gemaak vir die eise wat aan die beoordeling gestel word.

Kategorieë:

Woordkuns

Visuele kuns

Musiek

Minde leerlinge het aan die Eisteddfod deelgeneem agv Revue, maar nog steeds groot suksesse behaal.

Slegs toppresteerders in ‘n afdeling is in aanmerking geneem by die keuse van deelename aan die Gala-aand.  

Deelname van Park Leerders:

Kore – Gr R

Individule inskrywings vir woordkuns

Individule inskrywings vir musiek

“ Use the talents you possess,

                             for the woods would be very silent,                                      

                                     if no birds sang except for

                                                   the very best.”

Banner