skool wapen park

Skool naam

Laerskool Park

Kaapweg 49
Mosselbaai
Posbus 96
6500
 

 

 

 

KORE20198     KORE20192     KORE20199

Junior Koor

Ons oefening vind tydens skoolure plaas.  Ons doel hier by Laerskool Park is om die sangtalent van leerders te ontgin en te ontwikkel.

Aangesien dit ons missie is om leerders holisties te ontwikkel, is die kooraktiwiteit van onskatbare waarde.  Daar word so baie van ons skool se waardes uitgeleef.  Dit is harde werk en hier word die leerder se uithouvermoë soms tot die uiterste beproef.  Moedig dus u kind aan om te volhard soos ons skool se leuse dit uitbeeld.  Aangesien ons dikwels voor groot gehore optree, vind selfvertroue en selfbeeldontwikkeling deurgaans plaas.  Elke individu voel ook deel van die groep se sukses. Ons is baie gesteld op die netheid van ons koorlede en tree as trotse Park-ambassadeurs op sover as wat ons gaan.

Gedurende die jaar het die koor opgetree by die Gr.1-opedag, prysuitdeling, kultuuraand en NG Kerk Suid-gemeente se Kerssangdiens.

 Dit is ook die eerste jaar wat ons die kore opneem en ‘n CD beskikbaar sal stel.

Dit was vanjaar beslis ‘n voorreg om met hierdie pragtige kinders te kon werk.

Banner