skool wapen park

Skool naam

Laerskool Park

Kaapweg 49
Mosselbaai
Posbus 96
6500
 

Ons skool: Anne Swart - Geskiedenis is die stories van gister vir die kinders van môre.

Daarin is so baie wonderlike dinge opgesluit. Die verlede maak mens soms nostalgies oor die dinge wat was en daarom is dit vir geskiedenis snuffelaars en sentimentele harte voedsel vir hul siele. Dis lekker om die ou dinge weer te ontdek, om opgewonde oor die onthou - jy – nogs te gesels. Dit knoop jou weer vas aan so baie bekende rafels uit die gisters. Dit jaag ’n mens om dieper te delf in die koffers van die verlede, want dis waar die skatte lê. Hier is ’n kort opsomming van ons skool se geskiedenis en enkele interessante brokkies uit die verlede.

 

Laerskool Park is amptelik 169 jaar oud. .

 

Die eerste skool in Mosselbaai het begin op 1 Februarie 1847 in die konsistorie van die N.G.Kerk, Mosselbaai. Dit het bekend gestaan as die Dutch Reformed Church School. Mnr. Servaas Hofmeyer was die eerste onderwyser. Slegs seuns is toegelaat.

 

In 1855 verander dit na ’n publieke skool en staan bekend as The District School. Mnr. E. B. Auret was die onderwyser en daar was 39 kinders in die skool. In 1857 is die skool oorgeneem deur die Anglikaanse Kerk. Rev. Shand, Thomas Sheard ( 1858) en H. Wiggens (1860) was die onderwysers.

 

In 1862 staan dit bekend as The First Class Public School.

C. Frost ( 1864) en A. Bain ( 1866) die onderwysers.

Die skool skuif in 1872 na die klein geboutjie in Bland Straat, later bekend as die Doch&Doris. Die skool staan bekend as die Undenominational First Class Boys’ Public School, of Jongenskool.

 

Die geskiedkundige gebou is later omskep in winkels, wat ’n jammerte!

 

In 1885 begin die dogterskool in die N.G.Kerk se konsistorie.

 

Mense wat nie die skoolgeld van 2 pennies per dag kon betaal nie, stuur hulle kinders na die Third Class Public School. Dit het ook bekend gestaan as die Armskool.

 

In 1910 skuif die Jongenskool na die gebou in die Punt.

Die Mossel Bay Girls’ Public School word in Victoria Park gebou, die huidige perseel van die Laerskool Park. Die fondasiesteen is gelê deur Sir Frederick de Waal in 1916. Miss Reid was die skoolhoof tot 1919.

 

Die steen is nog steeds by die skool. Met die bou van die nuwe skool is ook ’n loodkissie, met 3 koerante van 1916 en muntstukke daarin, agter die steen gevind. Dit is nou ’n baie kosbare besitting van die skool en volgens Me. Siggi Howes, skole navorser van Kaapstad, die enigste in S.A. waarvan sy bewus is. Sy was ook na ’n onlangse besoek aan die skool in ekstase toe sy die loodkissie sien en kon vashou!

 

In 1921 het die Seuns – en Dogterskole geamalgameer. Die senior skool ( Std 7 – 10) betrek die geboue in die Punt en staan bekend as Hoërskool Punt. Die Junior skool betrek die geboue van die Meisieskool en staan bekend as Laerskool Park.

Me. M.J.Thomas was skoolhoof vir 6 maande en is opgevolg deur Mnr. C.B.Malan.

 

In 1925 amalgameer die Third Class Public School en Laerskool Park en staan toe bekend as Mossel Bay Special Primary School. Daar was toe 471 leerlinge in die skool. In 1926 word dit weer herbenoem na Laerskool Park. Mnr. Steyn word die skoolhoof tot 1946.

 

Die Kindertuingebou wat tans nog in gebruik is word gebou in 1929 en amptelik in 1930 in gebruik geneem. Die facade van die gebou is nog dieselfde, maar met die tyd is ander nodige veranderinge aangebring.

 

Die volgende persone was sedert dien skoolhoofde:

 

Mnr. Rudi Barnard: 1947 – 1970

Mnr. J. J. Steyn :     1970 – 1972

Mnr. W.F.Klue:       1972 – 1974

Dr. C.F. van der Mescht: 1975 – 1983

Mnr. Emil Scheepers: 1983 – 1996

Mnr. Rassie Meissenheimer: 1996 – 2008

Mnr. Daan du Toit: 2008 - huidig

 

Laerskool Park is ’n skool met ’n trotse verlede. Ons koester ons skool se geskiedenis en tradisies. Ons gee erkening aan jare se uitmuntende onderwys en dink met trots aan die prestasies van ons leerders deur al die jare. Ons salueer ons skool se onderwysers en leerlinge en almal wie se paaie met die van ons skool gekruis het.

 

Koester die verlede, kyk vorentoe na ’n pragtige toekoms. Leef die leuse van die skool - Volhard , in werk en sport en spel!

Banner