skool wapen park

Skool naam

Laerskool Park

Kaapweg 49
Mosselbaai
Posbus 96
6500
 

By Laerskool Park is ons voltyds besig met leerder remediëring en intervensie. Die ekstra klasse wat aangebied word, is ’n verdere poging tot die ondersteuning van ons leerders.

Leerders wat hierdie ekstra klasse moet bywoon word deur die onderskeie vak onderwysers geïdentifiseer. Tydens hierdie kontak sessies word spesifieke probleme wat die leerder mag hê, aangespreek. Op hierdie manier word daar gepoog om die leerder se kennis aan te vul waar dit dalk mag ontbreek.

Dit is van groot belang dat leerders hierdie klasse sal bywoon indien so ‘n skrywe ontvang word.

Ekstra klasse vind as volg plaas:

Graad 4 tot 7

Donderdae na skool van 14:00 tot 15:00 aangebied.

Graad 1 tot 3

Soos gereël met klasonderwyseres

Banner