skool wapen park

Skool naam

Laerskool Park

Kaapweg 49
Mosselbaai
Posbus 96
6500
 

By Laerskool Park glo ons dat elke leerder kan leer.  Almal leer egter nie op dieselfde manier nie!

Hoofdoel 

Om elke leerder te help om sy volle potensiaal te bereik.

Doel 

Vroeë ondersteuning van leerders wat nie aan die slaagvereistes voldoen nie 

Ondersteuning van leerders met spesifieke leerhindernisse. 

Verwysing van leerders na oogkundiges, spraakterapeute , arbeidsterapeute, spelterapeute, opvoedkundige sielkundiges en ander professionele ondersteunende persone.

Hoe werk leerondersteuning? 

Ondersteuning word gegee vanaf graad R tot 4. 

Leerders word een maal per week in groepies van 8 leerders onttrek. 

Graad 1 tot 4 leerders word vir Afrikaans en Wiskunde onttrek. 

Graad R leerders word in groepies van 6 onttrek. 

Elke leerder se vordering word aan die einde van elke kwartaal bespreek en die Skoolgebasseerde Ondersteuning Span (SGOS)  besluit dan of verdere ondersteuning benodig word en ook op verdere verwysings of ander vorme van intervensie.

Banner